Risico Inventarisatie & Evaluatie

Het leveren en / of aanbrengen van valbeveiliging en andere gerelateerde producten en diensten gaat over veiligheid. Veilig werken is van levensbelang. Risico's onderzoeken en voorkomen is een belangrijk aspect bij het creëren en waarborgen van een een veilige werkomgeving.  Veel risico's kunnen relatief eenvoudig worden voorkomen.

RI&E voor daken

REZ Dakveiligheid voorziet in een totaaloplossing voor klanten. De eisen en wensen van de klant staan bij REZ centraal. Er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden voor de dakveiligheid oplossingen. In veel gevallen biedt een heldere risicoanalyse voor de betreffende locatie een goed uitgangspunt voor aanbevelingen en / of oplossingen op het gebied van dakveiligheid.

REZ verzorgt een RI&E op daken en toegangswegen tot daken. Op basis van arbowetgeving biedt de RIE een rapportage met inzicht in eventuele risico's, de risicograad en beheersmaatregelen.

Toetsen van de RI&E

Het toetsen van de RI&E kan worden gedaan door een externe onafhankelijke en officiële instantie.