Risico Inventarisatie & Evaluatie

Het leveren en / of aanbrengen van valbeveiliging en andere gerelateerde producten en diensten gaat over veiligheid. Veilig werken is van levensbelang. Risico's onderzoeken en voorkomen is een belangrijk aspect bij het creëren en waarborgen van een een veilige werkomgeving.  Veel risico's kunnen relatief eenvoudig worden voorkomen.

RI&E voor daken
REZ Dakveiligheid B.V. voorziet in een totaaloplossing voor haar klanten. De eisen en wensen van de klant staan centraal bij REZ Dakveiligheid B.V.. Er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden voor het creëren van een veilig dak. In veel gevallen biedt een heldere risicoanalyse voor de betreffende locatie een goed uitgangspunt voor aanbevelingen en / of oplossingen op het gebied van dakveiligheid.
REZ Dakveiligheid B.V. verzorgt een RI&E op daken en toegangswegen tot daken. Op basis van de Arbo-wetgeving biedt een RI&E een rapportage met inzicht in eventuele risico's, de risicograad en beheersmaatregelen.

Toetsen van RI&E
Het toetsen van een RI&E welke door REZ Dakveiligheid B.V. opgesteld is, kan worden gedaan door een externe onafhankelijke en officiële instantie.