Keuring en inspectie

In het kader van garantieverlenging en vigerende wet- en regelgeving omtrent persoonlijke beschermingsmiddelen is men verplicht om deze middelen periodiek te inspecteren en te keuren.

Bij het REZ 1 ankerpunt is dit, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, minimaal één keer per jaar een visuele inspectie. Tevens dient minimaal eens per 5 jaar het ankerpunt gekeurd te worden door een deskundige van REZ Dakveiligheid. Tijdens een keuring zal steekproefsgewijs een trekproef uitgevoerd worden. Van zowel de visuele inspectie als een keuring wordt een rapport opgemaakt en ter beschikking gesteld aan de klant.

REZ Dakveiligheid biedt u een onderhoudscontract aan voor diverse type systemen en de daarbij behorende zaken.

Opleveringskeuring

REZ biedt opleveringskeuring aan voor geïnstalleerde producten. Voor ankerpunten maakt een trekproef hiervan onderdeel uit.