Inspectie & Onderhoud

In het kader van garantieverlenging en vigerende wet- en regelgeving omtrent persoonlijke beschermingsmiddelen is het verplicht deze middelen periodiek te inspecteren en te onderhouden.

Bij ankerpunten en kabel-valbeveiligingssystemen is, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, minimaal één keer per jaar een inspectie en onderhoud noodzakelijk. Indien gewenst, kan REZ Dakveiligheid B.V. dit uitvoeren. De
bevindingen, welke voortvloeien uit de keuring en inspectie worden in rapportvorm gedocumenteerd.

Opleveringskeuring
Bij oplevering worden de door REZ Dakveiligheid B.V. geïnstalleerde ankerpunten en voorzieningen steekproefsgewijs onderworpen aan een trekproef zodat een deugdelijke montage gegarandeerd is. Na oplevering wordt een Technisch Projectdossier opgesteld waarin alle informatie betreffende de valbeveiliging op het project beschreven staat.